Поглиблення дна

Поглиблення дна базується на принципі гідророзмиву дна спеціальною розпилюючою
головкою. Ми можемо здійснювати поглиблення у будь-якому місці плеса водойми
незалежно від глибини, оскільки наша техніка працює на плаву. Завдяки мобільності агрегати
також використовуюься у добуванні корисних копалин, відкачуванні будівельих шламів,
очистки септиків та каналізаційних систем. Міні-Земснаряд широко використовується у добуванні
покладів піску для будівництва і нарощування пляжної поверхні.


Розглянемо причини зарощення та замулення:

Заростання водоростями та замулення водойм, процес який часто доводиттся помічати у
довкіллі. Особливо це стосується водойм, які знаходяться поряд з населеними пунктами.
Причиною забруднення є місце розташування водних обєктів в рельєфі суші, оскільки таким
чином вони являються акумуляторами багатьох речовин. Рівень води підтримується за
рахунок річок струмків, атмосферних опадів. Під час такого живлення сходять різноманітні
мінеральні та органічні речовини (фосфор, азот, калій — ці елементи є живленням для
водоростів), а з ними елементи забруднення та токсини. Також біогені частини поступають з
послідом птахів та риб, в наслідок обміну з аграрних та промислових зон. Надмірне
підживлення води органікою відоме терміном “Евтрофікація водойм” (від грецького “еу” -
добре, “трофі” - харчуватися). При евтрофікації збільшується нарощування біомаси
фітопланктону тому вода “цвіте”, набуває характерного забарвлення. Старі клітини
водоростів та мікро-водоростів поступово відмирають, на окислення величезної кількості
новоутвореної органічної речовини витрачається значна частина розчиненого у воді кисню -
виникає кисневий дефіцит що спричиняє масовий мор риби.

Признаком евтрофікації є заростання водойм водоростями, у тому числі і прибережними.
Найпоширенішими з них являються формації очерету, рогозу, хвоща роговисника ті ін.
Відмирання водоростів восени та в зимку призводить до заболочення дна водойми. Як
наслідок, евтрофікація стає незворотнім процесом і викликає деградацію озерних систем,
ставів, водосховищ.

Розвиток синьо-зелених водоростів спричиняє до виділення метаболізмів, після чого вода
стає алергеною та токсичою і є непридатною для купання та вирощування риби.
скачать софт